Mini  -  14410  

Humidimetre avec aiguilles  
Vochtigheidsmeter met elektroden  

 Brochure 
 

Prix TopoSat: 259.00 € 
htva / bbtw
 Quantité:  
 

  Aquant  -  14419  

Humidimetre de contact sans aguilles -  
Vochtigheidsmeter via contactmeting, zonder naaldelektroden  

 Brochure 
 

Prix TopoSat: 385.00 € 
htva / bbtw
 Quantité:  
 

  Hygromaster 2  -  14421  

Thermo-hygrometre mesure l'humidite relative de l'air, temperature de l'air ... 
fournis en coffret  

 Brochure 
 

Prix TopoSat: 585.00 € 
htva / bbtw
 Quantité:  
 

  Surveymaster  -  14427  

Humidimetre avec aiguilles et de contact avec sondes longues 
Vochtigheidsmeters, gecombineerd toestel, contactmeting en met electroden.  

 Brochure 
 

Prix TopoSat: 525.00 € 
htva / bbtw
 Quantité:  
 

  MMS2  -  14429  

le plus complet ... 

 Brochure 
 
Offre TopoSat sur demande
Prijsoffert Toposat op aanvraag